PROSÍM,PREČÍTAŤ!

Ako autorka tohto blogu si vyhradzujem právo publikovať svoje názory a myšlienky. Tieto nesmú byť bez môjho vedomia uverejnené na žiadnom inom mieste na internete alebo mimo neho.

Všetky články, rozhovory, anotácie a pod. označené ako prekladmojim prekladom a preto si neželám, aby boli bez môjho vedomia publikované a vydávané za oficiálne preklady.
Nemám problém poskytnúť tieto články tomu, kto si o ne zažiada v prípade, že budú uvedené ako "amatérsky preklad" s mojim menom na konci.

Kresby, alebo "fan arty" zverejnené na tomto blogu nie sú mojou tvorbou ale tvorbou autorov uvedených pod obrázkom alebo na konci článku, v ktorom boli použité.

Ak sa niekto nestotožňuje s mojim názorov uvedenom  v recenzii, nie je to dôvod na osočovanie a urážanie. Rešpektujem vaše názory a čakám, že vy budete rešpektovať tie moje.

V prípade, že máte záujem o uverejnenie vlastnej recenzie pod vlastným menom, kontaktujte ma na mailovej adrese uvedenej v sekcii Kde všade ma nájdete a nezabudnite uviesť názov a autora diela, ktoré by ste chceli recenzovať. Dávam príležitosť tým, ktorí by chceli vyjadriť svoj názor na knihu ktorú čítali a nemajú vlastný blog, kde by tak mohli urobiť.

Tento blog sa venuje hlavne knihám pre teenagerov a mladých dospelých. Neznamená to, že som obmedzená a že nečítam nič iné, znamená to, že sa snažím osloviť určitú skupinu čitateľov, nie celú Slovenskú a Českú Republiku.

Prosím, aby ste v komentároch pokiaľ nebude uvedené inak vždy označili úsek, ktorý prezrádza dôležitý moment deja slovom SPOILER na začiatku tohto úseku a KONIEC SPOILERU na konci. V opačnom prípade si vyhradzujem právo takéto neoznačené komentáre zmazať.