utorok 28. decembra 2010

TOP 5: Láska až za hrob alias naj knižný bozk :)

Nasledujúci článok je výsledkom môjho menšieho obzerania sa za (takmer) uplynulým rokom. Dnes som si spomínala na knihy, ktoré som v roku 2010 čítala a ktoré sa mi neskutočne páčili a napadlo mi, urobiť menšiu "hitparádu". Len som najprv nevedela, hitparádu čoho. Najlepších kníh? Najhorších kníh? Čo by vás tak mohlo zaujímať? Po tom, čo som túto otázku aplikovala na seba a spýtala som sa, čo by asi tak zaujímalo mňa, rozhodla som sa urobiť rebríček mojich najobľúbenejších bozkávacích scén, na ktoré som za uplynulých 365 (teda zatiaľ ešte len 361) dní narazila :) Väčšina z ních je z anglických kníh, ale že som taký samaritán, tak som vám ich preložila. To spôsobilo, že som ešte o šiestej večer stále neobedovala ale šak čo...

Scény nie sú nijako zvlášť spoilerové, snažila som sa z nich vyhodiť prípadné dôležité veci a nakoľko sú prevažne vytrhnuté z kontextu, nepomôžu vám veľmi k zisteniu ako skončí celá kniha.
Prosím nech vás neodradí dĺžka článku, zato je taký dlhý, pretože scény sú napísané každá dvakrát, raz v anglickom a raz v slovenskom jazyku. Preklad je voľný nie doslovný, takže úryvky sa nemusia úplne stotožňovať s tým, ako by ste to preložili vy.#5 Tessa a Will z Clockwork Angel (Infernal Devices #1)

Aj napriek tomu, že kniha Clockwork Angel nebola úplne podľa mojich očakávaní, zdala sa mi byť veľmi sľubná a neviem sa dočkať ako sa bude ďalej vyvíjať sľubovaný dramatický ľúbostný trojuholník medzi Tessou, Willom a Jamom. V tejto chvíli som aj napriek jeho zadebnenosti tím Will a preto som vybrala aj jednu z najhorúcejších scén medzi ním a Tessou, ktorá bezprostredne predchádzala jednej z najsrdcervúcejších.

"Tess"
She looked up at him. His eyes were the same color as the smoke-stained sky, even bruised, his face was beautiful. She wanted to be touching him, wanted it in some inchoate, instinctive way she yould neither explain nor control. When he bent to kiss her, it was all she yould do to hold herself back until his lips met hers. His mouth brushed hers and she tasted salt on him, the tang of bruised and tender skin where his lip was cut. He took her by by the shoulders ad pulled her closer to him, his fingers knotting in the fabric of the dress. Even more than in the attic, she felt caught in the eddy of a powerful wave that threatened to pull her over and under, to crush and breake her down to softness as the sea might wear down a piece of glass.
She reached to lay her hands on his shoulders and he drew back, looking down at her, breathing wery hard. His eyes were bright, his lips red and swollen now from kissing as well as injuries.

"Tess"
Pozrela sa na neho. Jeho oči bolo rovnakej farby ako dymom zahalená obloha, aj dotlčená, jeho tvár bola krásna. Chcela sa ho dotýkať, viedla ju akási inštinktívna sila, ktorú si nevedela vysvetliť ani kontrolovať. Keď sa nahol aby ju pobozkal, snažila sa silou mocou udržať, až kým sa jeho pery nestretli s jej. Jeho ústa sa otreli o jej a Tessa na ňom zacítila soľ, ostrú chuť dobitej a mäkkej pokožky kde bola jeho pera porezaná. Uchopil ju za ramená a pritiahol si ju bližšie k sebe, jeho prsty zanorené v látke jej šiat. Ešte viac než v podkroví, Tessa sa cítila zajatá vo víre mocnej vlny, ktorá hrozila že ju stiahne so sebou a do svojich hlbín, že ju rozdrví a zlomí ako by more zlomilo kúsok skla.
Načiahla sa aby položila ruky na jeho ramená a Will sa stiahol naspäť, pozerajúc sa na ňu zhora, dýchajúc veľmi ťažko. Jeho oči žiarili, pery mal červené a opuchnuté teraz z bozkávania rovnako ako zranení.

#4 Rose a Dimitri v Last Sacrifice


Kedykoľvek si títo dvaja vymieňajú svoje telesné tekutiny, je radosť čítať a preto nebudem dlhšie zdržiavať - rozhodla som sa, že vás nechám nazrieť do jednej z mojich najobľúbenejších scien záverečného dielu Vampire Academy. Nemusíte sa báť, úryvok vám až tak nezruinuje knihu, nakoľko sa odohráva viac na začiatku a od jej uplynutia sa toho ešte stane neúrekom. Aby ste v scéne neboli až tak stratení, napoviem vám že sa odohráva, keď spolu Rose a Dimitri zápasia (zasa raz) a Rose sa mu snaží dostať zo zovretia.

An idea hit me so fast that I didn't pause to analyze it. I just acted. My body might be constrained, but my head and neck had just enough freedom to shift up—and kiss him.
My lips met his, and I learned a few things. One was that it was possible to catch him totally by surprise. His body froze and locked up, shocked at the sudden turn of events. His lips were just like I remembered from our time at St. Vladimir's, both soft and hungry at the same time. Electricity spread through the rest of my body as he kissed me back. It was both comforting and exhilarating.
And that was the third thing I discovered. He was kissing me back. Maybe, just maybe, Dimitri wasn't as resolved as he claimed to be. Maybe under all that guilt and certainty that he couldn't love again, he still wanted me. I would have liked to have found out. But I didn't have the time.
Instead, I punched him

Odrazu ma napadla myšlienka. Udialo sa to tak rýchlo, že som nemala čas pozastaviť sa a zanalyzovať ju. Moje telo mohlo byť znehybnené, no moja hlava a krk mali dostatok slobody na to aby som sa mohla nahnúť a pobozkať ho.
Moje pery sa stretli z jeho a ja som zistila hneď niekoľko vecí.
Prvá bola, že bolo možné prekvapiť ho. Jeho telo zamrzlo a zablokovalo sa, šokované náhlou zmenou udalostí. Tiež som si uvedomila, že sa stále vedel tak dobre bozkávať, ako som si pamätala. Jeho pery boli presne také isté, ako som si pamätala z časov na Akadémii Sv. Vladimíra, jemné a žiadostivé zároveň.
Elektrina sa rozšírila zvyškom môjho tela a on ma pobozkal naspäť. Bolo to upokojujúce no takisto vzpružujúce.
A to bola tretia vec, na ktorú som prišla. Dimitri opätoval moje bozky. Možno, možno snáď nebol až tak odhodlaný, ako vyhlasoval že je. Možno za všetkou tou vinou a neistotou či môže ešte niekedy niekoho milovať, ma ešte stále chcel. Rada by som to zistila. No nemala som čas.
Namiesto toho som mu vrazila.


#3 Jay a Violet v The Body Finder

Jay Heaton bol Violetin kamarát už od čias, keď obidvaja ešte len zahodili plienky. V jedno leto sa však z kamaráta do dažďa vyzerajúceho v štýle "z kade ruka z kade noha" vykľul ten najsexi chalan na celej škole. A Violet sa musela začať vysporaduvávať jednak s nekonečným zástupom jeho fanúšičiek a jednak so svojimi vlastnými zmätenými citmi k najlepšiemu kamarátovi. Ponúkam vám ich prvý bozk:

When she saw him there, behind the wheel, she stopped walking, trying not to look so thankful as she blinked away the tears.
She heard the door opening, and before she could catch her gratified breath the driver was out of the car and she was in his arms.
She wanted to breathe, to inhale his lethally musky scent, but she couldn’t find the air around her. She was suffocated in the strength, the warmth, of him.
Time seemed irrelevant at that point; it could have been seconds or hours. It didn’t matter. She didn’t even realize she’d been crying again until he pulled away and leaned down to kiss her wet cheek.
And then his lips moved softly, gingerly, tracing a path to hers. Electric shock waves, which started below her stomach and shot upward, made her tingle and burn as his mouth caressed hers.
She’d imagined this moment so many times, dreamed of him holding her like this for so long.
Violet sighed, sinking farther against him, forgetting herself…forgetting her anger and her hurt, losing herself in the moment.
Jay kissed her, hard, and long, and deep. And she kissed him back, matching his intensity. He banished any trace of doubt that might have remained.
Violet was acutely aware of her own heartbeat, fluttering in strategic pulse points throughout her body, and echoing its heady rhythm through her veins. She was flushed and shivering at the same instant. She could smell the intoxicating heat coming off him in waves. When his mouth left hers, she felt bruised and raw. She could still feel his touch on her lips.

Keď ho zbadala za volantom prestala kráčať, snažiac sa nevyzerať tak vďačne, keď sa žmurkaním pokúšala zahnať slzy v očiach. Počula, ako sa otvorili dvere a pred tým než stihla pochytiť dych, vodič vyšiel z auta a ona sa ocitla v jeho náručí.
Chcela sa nadýchnuť, inhalovať jeho pižmovú vôňu, no nedokázala okolo seba zohnať dostatok vzduchu. Dusila sa v jeho sile a teple.
Čas sa zdal byť v tejto chvíli nepodstatný. Mohli to byť sekundy alebo hodiny. Nezáležalo na tom. Ani sa neuvedomila, že sa znovu rozplakala kým sa neodtiahol a nezohol aby pobozkal jej mokré líce.
A potom si jeho pery začali jemne, opatrne dláždiť cestičku k tým jej. Elektrické vlny ktoré začali vznikať pod jej bruchom a vystreľovali smerom nahor ju rozochveli a rozhorúčili, zatiaľ čo jeho pery láskali jej.
Túto chvíľu si predstavovala toľkokrát, celú večnosť snívajúc o tom, že ju raz bude takto držať.
Violet si povzdychla,skláňajúc sa bližšie k nemu, zabúdajúc všetko, aj samu seba...zabúdajúc svoj hnev a bolesť, strácajúc sa v tejto chvíli.
Jay ju bozkával, silno, dlho a hlboko. Ona mu bozky opätovala, snažiac sa vyrovnať jeho intenzite. Jay odstránil všetky stopy pochybností, ktoré u nej ešte mohli ostať.
Violet si uvedomovala zvuk tlkotu svojho srdca ktorý sa chvel v strategických impulzoch celým jej telom a odrážal svoj prudký rytmus v jej žilách. Bola rozhorúčená a zároveň sa triasla. Cítila opojujúce teplo vyžarujúce z neho v podobe vĺn.
Keď jeho ústa opustili tie jej, pripadala si doráňaná a boľavá. Ešte stále cítila jeho dotyk na svojich perách...

#2 Ash a Meghan v Iron Daughter

U týchto dvoch by sa pokojna dalo hovoriť o láske, ktorá prenáša hory-doly. Zimný princ Ash a Letná princezná Meghan sa do seba nikdy nemali zamilovať. No stalo sa. Napriek tomu, že ich vzťah bol zakázaný, že Meghan sa silou mocou snažila dostať Asha z hlavy a opätovať city jej najlepšiemu kamarátovi Puckovi, v druhom dieli série to tak trochu nezvládli odkontrolovať:

“Kiss me,” I whispered, and saw his eyebrows arc in surprise. “Just once more,” I pleaded, “and I promise it will be the
last time.(...)It’s the least you can do. I didn’t get a proper breakup, you know."
Ash still wavered, looking torn. His eyes flicked to the door, and for a
moment I thought he would walk away, leaving me to shrivel into a mortified heap. But then he
let out a quiet sigh, and his shoulders slumped in resignation.
Meeting my gaze, he took one step forward, drew me into his arms, and
brushed his lips to mine.
I think our last kiss was meant to be quick and chaste, but after the first touch of his lips fire leaped up and roared through my belly. My fingers yanked him close, digging into his back, and his arms crushed me to him as if wanting to meld us together. I knotted my
fingers in his hair and bit down on his bottom lip, making him groan. His lips parted, and my tongue swept in to dance with his. There was nothing sweet or gentle in our last kiss; it was filled with sorrow and desperation, of the bitter knowledge that we could’ve had something
perfect, but it just wasn’t meant to be.


"Pobozkaj ma" zašepkala som a uvidela som ako sa jeho obočie zdvihlo od prekvapenia. " Len raz" prosíkala som, "a sľubujem, že to bude poslednýkrát." (...) "Je to to posledné, čo pre mňa môžeš urobiť. Nedoprial si mi poriadny rozchod."
Ash stále váhal, vyzerajúc nerozhodne. Jeho pohľad sa mihol k dverám a na moment som si myslela, že odkráča preč a nechá ma tu skrútenu do bezradného kĺbka. No potom vypustil tichý povzdych a jeho ramená rezignovane poklesli.
Pozerajúc sa mi do očí vykročil smerom ku mne, vzal ma do náručia a spojil svoje ústa s mojimi.
Myslím si, že náš posledný bozk mal byť pôvodne rýchly a zdržanlivý ale po prvom kontaktu jeho pier s mojimi vzplanul oheň a prehnal sa mojim telom. Moje prsty si ho prisunuli bližšie, zarývajúc sa do jeho chrbta a jeho ramená ma zrazili k nemu ako by nás chceli navzájom spojiť. Zamotala som prsty do jeho vlasov a zahryzla mu do spodnej pery čo spôsobilo že Ash túžobne zastonal. Jeho pery sa rozostúpili a jazyk mi vkĺzol dnu aby si zatancoval s tým jeho. Na našom poslednom bozku nebolo nič sladké ani nežné. Bol naplnený zúfalstvom, trpkou vedomosťou, že medzi nami mohlo byť niečo krásne, no nebolo nám to súdené.

#1 Fire a Brigan z Ohnivej

Môžno sa budete čudovať, prečo sa práve táto kratučká scéna ktorá ani neobsahuje skutočný bozk (ale došlo k nemu v tej scéne, len to nie je zaznamenané) dostala na prvé miesto mojej TOP 5.
Je to preto, že zatiaľ čo všetky predchádzajúce bozky boli tak povediac očakávané, v Ohnivej nebolo nič isté, nakoľko romantické chvíľky v tejto extrémne romantickej knihe boli veľmi vzácne (o to však boli krajšie) a nikdy ste si neboli istí, ako veľmi vás autorka nechá nazrieť do vzťahu Fire a Brigana.
Scéna sa odohráva na konci vojny, keď Fire ošetruje zranených v nemocnici a princ Brigan sa práve vracia z frontu so svojou armádou. Až do tejto chvíle bol ich vzťah čisto platonický. Upozorňujem, že to ešte nie je koniec knihy takže scéna neprezrádza, či spolu skončia alebo nie.

 Through an arrow loop in the wall, she saw a familiar horse and rider tearing across the camp toward the healing rooms. Brigan pulled up at Nash's feet and dropped from the saddle. The two brothers threw their arms around each other and embraced hard.
Shortly therafter he stepped into the healing rooms and leaned in the dorway, looking across at her quietly.
She abandoned all pretense of decorum and ran at him.


Cez úzky otvor v stene, Fire uvidela známeho koňa a uháňajúc naprieč táborom k ošetrovni. Brigan zastavil pri Nashovych nohách a zosadol zo sedla. Dvaja bratia sa tuho objali.
Chvíľku na to vošiel do ošetrovne a oprel sa o zárubňu dverí, pozerajúc sa cez celú miestnosť na ňu.
Fire zanechala všetky pokusy o dodržanie etikety a rozbehla sa k nemu.

Tak čo, aké sú vaše naj knižné bozky?  :)

12 komentárov:

 1. Prvotní reakce: Mě trefí šlak :D Nejsi náhodou napojená na moje myšlenky? Já chtěla udělat něco podobného! :D Navíc jsem zrovna na tohle téma chtěla udělat od příštího roku meme na každý týden :D

  Druhotná reakce: Jdu číst ty líbací scény.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Syki: Ehm, ja som tiež pôvodne plánovala urobiť z toho viac než jednorázovú záležitosť ale po tom, čo som týmto článkom zabila celý deň si to asi ešte lepšie premyslím :)
  Možno to trochu skrešem s tými prekladmi, inak by top 5 nemusel byť úplne zlý nápad...

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Pokračování druhotné reakce: Já si nedokážu vybrat jednu jedinou líbací scénu. Líbí se mi všechny, které jsi sama vybrala a jedna mě obvzlášť nalákala otevřít si zase Body Finder a přečíst si jenom jejich scény :D

  Jinak k tomu, že bychom z toho udělaly něco na delší dobu -> Víš, jak na zahraničních stránkách mají různá týdenní meme? Já jsem chtěla začít od příštího roku dělat meme na polibky, právě a zeptat se tebe i ostatních bloggerek, jestli do toho půjdou taky :D

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Tak sa pýtaš, ako keby si nevedela že ja pôjdem do všetkého :D

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Já úplně zapomněla na Iron Daughter break up kiss! A na chvíli jsem uplně oněměla a nahrnuly se mi slzy do očí.. U těch ostatních vlastně taky. Krásný článek.
  Jdu dělat něco konstruktivního a ne jen se celý den rozplývat..

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Judit, to je dobré vědět :D

  Seesen, já se celý den rozplývám a vůbec mi to nevadí :D

  OdpovedaťOdstrániť
 7. No, už se těším, až mi dorazí Body Finder a Iron Daughter! :D

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Sakrapes, a ja som 4 z 5 kníh nečítala...
  Ja som sa zamyslela, že by som spravila niečo také tiež, ale potom mi došlo, že by asi všetky miesta obsadili Rose a Dimitri, takže asi tak... :D Takže si na koniec roka vystačím, s bežnou ročnou rekapituláciou, a budúci hádam trochu rozšírim obzory aj ohľadom tohto :D

  OdpovedaťOdstrániť
 9. ehm, až se stydím, že se musím přidat k Luu - u mě je to taky 1/5 (shame on me!) ale jakmile zamnou bude zkouškové - řádné si tady projdu doporučení a musím s tím mým čtenářským deficitem něco udělat!

  OdpovedaťOdstrániť
 10. anooooo Brigan a Fire!! som za...
  Ty Si úplne úžasná!Úplne ale úplne úžasná! Vážne! Ďakujem za tento úžasný blog. Fantastické! ĎAKUJEM! :)

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Och, ty si to čítala? Až mi slzička šťastia z oka vyšla, že nie som sama :D Ďakujem za úžasný komentár, to je zatiaľ asi to najkrajšie, čo mi kedy kto napísal o mojom blogu a veľmi veľmi si to vážim. Tak snáď sa ti tu bude páčiť aj naďalej :)

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Very good article. I definitely love this site.

  Stick with it!
  My site: natural insomnia cures

  OdpovedaťOdstrániť