sobota 15. októbra 2011

Quote of the Week (15)


Pred tým, než prejdem na dnešné QotW by som sa chcela poďakovať všetkým tým, ktorí mi poslali úžasné návrhy na buttony pre moju novú rubriku Hľadá sa...Ak je ešte niekto taký, kto na buttone pracuje, prosím pokúste sa stihnúť poslať mi ho do dnešnej polnoci, kedy to uzavriem a následne kontaktujem autora buttonu, ktorý som vybrala. Ešte raz ďakujem za pomoc!

VTIPNÝ VÝROK


Dnes pochádza z knihy, ktorú som čítala cez prázdniny - Love Story od Jennifer Echols. Preklad je veľmi voľný, ako si sami všimnete, musela som tomu urobiť istú cenzúru :)

"Tell us your name," Gabe said to Hunter, "and why you want to be in this class. Be convincing. This is your big chance."
Hunter nodded. "My name is Hunter Allen." Most college freshmen would have mealymouthed their way through this self-introduction, but Hunter embaraced it  as if he were on tour promoting his self-help DVDs. "I want to be in this class because the other freshman honors creative-writing class I'm in clonflicts with my chemistry class. I can't be in two places at once, a concept that seems beyond the grasp of this institution of higher learning. My schedule is fucked-up.

"Povedz nám svoje meno," Gabe povedal Hunterovi, " a prečo chceš byť v tejto triede. Buď presvedčivý. Toto je tvoja veľká šanca."
Hunter prikývol. "Volám sa Hunter Allen." Väčšina prvákov na vysokej škole by sa zdráhala predviesť toto sebapredstavovanie, ale Hunter sa úlohy zhostil, ako keby bol na turné k promócii svojho vlastného pomôž-si-sám-DVD. "Chcem byť v tejto triede, pretože ten druhý prvácky program kreatívneho písania v ktorom som zapísaný sa kryje s mojou chémiou. Nemôžem byť naraz na dvoch miestach - fakt ktorý vyzerá byť mimo chápania tejto inštitúcia vyššieho vzdelávania. Môj rozvrh je na prd.

ROMANTICKÁ SCÉNA


Pochádza z knihy, ktorú sa zhodou náhod rozhodli vydať aj naši českí bratia - Kate Daniels séria autorky Ilony Andrews. Konkrétne toto je až zo 4. dielu - Magic Bleeds, na ktorý si budete musieť chvíľu počkať, ak neplánujete čítať v angličtine. Scéna sa odohráva medzi dvoma hlavnými postavami - Kate a Curranom. Curran bol po drsnom útoku niekoľko dní v kóme a nikto nevedel, či sa z toho Beast Lord dostane. Scéna sa odohráva hodinu po tom, čo sa Curran prvýkrát na niekoľko sekúnd prebral. Opäť v preklade mierne scenzúrované.

Curran stired again, an hour later. I raced into the kitchen, and by the time I returned with a steaming bowl, he was sitting up and pulling the IV out of his arm.
"What is this shit?"
"It kept you alive for eleven days."
"Well, I don't like it."
I handed him a bowl of soup. He put it aside, reached for me, and clenched me to him. I buried my face in his neck. My eyes grew hot and I cried."

O hodinu neskôr Curran opäť precitol. Utekala som do kuchyne a keď som sa vrátila s miskou z ktorej sa valila para, práve si sadal a vyťahoval infúziu z ramena.
"Čo má toto znamenať?"
"Toto ťa držalo na žive jedenásť dní."
"Nepáči sa mi to."
Podala som mu misu s polievkou. Curran ju položil nabok, načiahol sa po mne a pritisol si ma k sebe. Zanorila som tvár do jeho krku. Oči ma začali páliť a rozplakala som sa.

SILNÝ MOMENT


Opäť skôr zaujímavý výrok, než silný moment, z knihy Magic Study, druhého dielu Study série autorky Marie V. Snyder. A čuduj sa svete, nemusela som cenzúrovať, takže nie všetko čo čítam sú prasačinky.

"You treate me like a delicate flower. I'll have you know that the most delicate flowers often produce the strongest scent when crushed."

"Správate sa ku mne ako by som bola krehký kvietok. Musím ťa informovať, že tie najdelikátnejšie kvietky často vydávajú najsilnejšiu vôňu, keď ich niekto rozdrví."

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára