nedeľa 20. februára 2011

Quote of the Week (7)


O deň neskôr, ale predsa - Quote of the week:

VTIPNÝ MOMENT

Rozmýšľala som, kam zaradiť túto scénu medzi Varenom a Isobel z knihy Nevermore od Kelly Creagh. Je to síce tak trošku romantické, ale nakoniec som sa rozhodla dať to do sekcie VTIPNÉ. Lebo šak posúďte sami:

He turned his head and caught her with his eyes.
She froze, locked by the intensity of his stare. His eyes were stark and cold, the concentrated green of pale jade. Outlined in smudged black kohl, those eyes focused on her, unblinking through the feathery strands of his jet black hair, and it was like being watched through a cage by a complacent and calculating cat.
Discomfort welled in her, thick and black as an oil spring. Who was this guy and what was his royal problem? Her gaze flicked briefly to the small metal loop that hugged one corner of his bottom lip.
He blinked once, then slowly lifted one hand and crooked a beckoning finger at her.
Isobel hesitated but then as though spellbound to obey, she found herself leaning in.
“What are you staring at?” he whispered.

Otočil hlavu a zachytil jej pohľad svojimi očami.
Isobel skamenela, zabrzdená intenzitou jeho pohľadu. Oči mal nehostinné a chladné, farby bledozeleného jadeitu. Obalené v čiernom dymovom odtieni, tieto oči sa spoza prameňov jeho uhľovočiernych vlasov upierali na ňu, nežmurkajúc, a ona sa cítila, ako by bola pozorovaná cez mreže klietky samoľúbou a vypočítavou šelmou.
Bublal v nej nepokoj, hustý a čierny ako ropný prameň. Kto bol tento chlapec a čo mal za problém? Jej pohľad na moment skĺzol k malému kovovému krúžku, ktorý objímal jeden kútik jeho spodnej pery.
V tom žmurkol, pomaličky zdvihol jednu ruku a prstom naznačil, aby prišla bližšie.
Isobel zaváhala, no následne sa akoby očarovaná prichytila, že sa k nemu nakláňa.
"Na čo tak civíš?" zašepkal.

ROMANTICKÁ SCÉNA

Pravú romantickú scénu som vybrala z knihy Unearthly od Cynthie Hand. Nakoľko to, medzi kým scéna prebieha je pomerne veľký spoiler, rozhodla som sa neprezradiť vám to :)

"He loves me. Inside his head, his every thought and reaction was born of love, love inside and out, crazy, irrational (and sure, a bit lustful) love. He loves me, and that's also what terrified him when he saw me all lit up like a Christmas tree. He doesn't know what I am, but he loves me."

"Miluje ma. Každá myšlienka a každá reakcia v jeho hlave sa zrodila z lásky, z lásky vnútri aj navonok, šialenej, nedávajúcej zmysel (a samozrejme tak trochu aj žiadostivej). Miluje ma, a to je to, čo ho vystrašilo, keď ma videl celú rozžiarenú ako vianočný stromček. Nevie, čo som, ale aj tak ma miluje."

SILNÝ MOMENT

Peknú vetu som našla v knihe, ktorej preklad sa pripravuje už aj na Slovensku. Dielo mladučkej autorky Alexandry Adornetto pod názvom Záblesk by podľa najnovších informácií malo vyjsť 17.5.
Veta pochádza z úst Bethany, anjela ktorý príde prvýkrát na Zem, aby pomohol ľudstvu brániť sa proti zlu, ktoré si na nich začalo robiť zálusk.

"One of the most frustrating words in the human language, as far as I could tell, was love.
So much meaning attached to this one little word. People bandied it about freely, using it to
describe their attachments to possessions, pets, vacation destinations, and favorite foods. In the same breath they then applied this word to the person they considered most important in their lives. Wasn’t that insulting? Shouldn’t there be some other term to describe deeper emotion?"

"Jedno z najfrustrujúcejších slov ľudského jazyka bolo, podľa mňa, slovo milovať. Toľko významov súvisejúcich s týmto malým slovkom. Ľudia ho voľne používali na opísanie ich vzťahu k majetku, zvieratám, dovolenkovým destináciám a obľúbenému jedlu. Na ten istý nádych potom pripisovali toto slovo osobe, ktorú považovali za najdôležitejšiu v ich životoch. Nebolo to urážajúce? Nemalo by existovať nejaké iné slovo na opísanie hlbších citov?"


Máte blog venujúci sa knihám a chceli by ste na ňom aj vy robiť vlastné Quote of the Week? Pozrite sa SEM pre bližšie informácie.
Ak si chcete pozrieť moje staršie QotW, zamierte SEM
Ak máte záujem, vidieť aké výroky si tento týždeň pre vás pripravili ostatné účastniace sa blogy, kliknite na jeden z linkov nižšie:

!-- start InLinkz script -->

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára